Sinds mei 2018 dient iedere organisatie te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Afgelopen jaar hebben veel organisaties hard gewerkt om te voldoen aan de AVG. De AVG heeft ook impact op werkzaamheden van de samenstellende accountant.

In deze interactieve bijeenkomst gaan we in op de impact voor samenstelwerkzaamheden. Eerst wordt de AVG algemeen besproken met daarbij de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Vervolgens wordt ingegaan op vragen als, wat mag u nog opnemen in het dossier, op welke wijze moet het dossier afgeschermd zijn en welke stappen moet u als accountant nemen als de klant niet voldoet aan de AVG?

Doelstelling

Na deze bijeenkomst bent u bekend met de impact van de AVG wetgeving voor uw samenstelwerkzaamheden.

Inhoud

Interactieve bijeenkomst waarin de volgende onderdelen worden behandeld;

  • AVG in het kort
  • Samensteldossier in relatie tot de AVG
  • Compliance
  • NOCLAR
  • Impact als klant niet AVG-proof is

Bestemd voor

MKB-accountants en overige medewerkers betrokken bij samenstellingswerkzaamheden.