Een belangrijke kerntaak van financiële professionals in organisaties is ervoor zorgen dat managers bedrijfseconomisch verstandige beslissingen nemen. Om deze taak effectief te kunnen vervullen is inzicht in de psychologische achtergronden van besluitvormingsprocessen cruciaal. Deze cursus helpt financiële professionals dit inzicht te ontwikkelen.

Doelstelling

De doelstelling van de cursus is om financiële professionals kennis te laten maken met inzichten uit de psychologische wetenschap die hen in staat stellen besluitvormingsprocessen in organisaties effectiever te ondersteunen en bij te sturen. U leert drijfveren van managers te identificeren en analyseren, en patronen en tekortkomingen in argumentatie- en keuzeprocessen te herkennen en ter discussie te stellen.

Inhoud

Specifieke zaken waar we op ingaan zijn:

  • De rol van risico en onzekerheid bij de waardering van economische uitkomsten;
  • Veelvoorkomende denkfouten bij het maken van inschattingen en het doen van voorspellingen (o.a. biases/ heuristieken, negeren statistiek);
  • De rol van sociale prikkels en groepsdruk in keuzeprocessen;
  • Weerstand tegen veranderingen en het stopzetten van falende projecten;
  • Het beïnvloeden van keuzes door middel van de vormgeving en timing van rapportages.

De cursus brengt deelnemers op een interactieve manier op de hoogte van de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. We gebruiken daarbij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van financiële professionals.

Bestemd voor

Controllers,accountants in business en eenieder die te maken heeft met (financiële) besluitvorming in organisaties