In Nederland kunnen niet-beursgenoteerde ondernemingen zowel NL GAAP als IFRS toepassen. Onder NL GAAP wordt Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving verstaan. Beursgenoteerde rechtspersonen zijn verplicht IFRS in de geconsolideerde jaarrekening toe te passen. Tot 2005 had de Raad voor de Jaarverslaggeving als beleid om wijzigingen in IFRS over te nemen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Door een beleidswijziging in 2005 is het aantal verschillen tussen IFRS en NL GAAP toegenomen. Het is niet altijd duidelijk wat die verschillen zijn. Tijdens deze cursus gaan we in op de belangrijke verschillen tussen IFRS en NL GAAP. Daarnaast besteden we ook aandacht aan verschillen die naar verwachting zullen ontstaan naar aanleiding van recente wijzigingen in IFRS.

Doelstelling

Na deze cursus bent u op de hoogte van:

  • de belangrijke verschillen tussen IFRS en NL GAAP;
  • belangrijke verschillen die naar verwachting zullen ontstaan

Inhoud

De docent behandelt de belangrijke verschillen tussen IFRS en NL GAAP. Tevens zal nader worden ingegaan op de verschillen die door de publicatie van IFRS 9 ‘Financial instruments’, IFRS 15 ‘Revenue from contracts with customers’ en IFRS 16 ‘Leases’ zijn ontstaan. Hierbij zal ook worden ingegaan op de verschillen die naar verwachting zullen blijven bestaan.

Bestemd voor

Accountants, controllers en financieel professionals met kennis van NL GAAP die inzicht willen krijgen in belangrijke verschillen tussen IFRS en NL GAAP. Bijvoorbeeld in het kader van een overgang van NL GAAP naar IFRS.