Controllers, intern accountants en accountants in business worden in hun dagelijkse praktijk vaak gevraagd naar het verwerken van kapitaalbelangen, waaronder deelnemingen, in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor organisaties. In deze leergang komen deelnemingen en consolidatie zowel nationaal als internationaal uitgebreid aan bod in de theorie en via praktijkgerichte casussen. U ontvangt het boek ‘Administratie van deelnemingen en consolidatie’ dat de leidraad vormt voor de theorie en de te behandelen casuïstiek.

Doelstelling

Na het afronden van deze leergang beheerst u de verwerking van kapitaalbelangen en consolidatie volgens de Nederlandse verslaggevingseisen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

  • administratieplicht en deelnemingen
  • kapitaalbelangen c.s., waardering en toepasselijke grondslagen
  • deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de bijbehorende administratie
  • consolidatie (integrale consolidatie van 100%, niet 100%-deelnemingen en middellijke deelnemingen)
  • consolidatievrijstellingen
  • proportionele consolidatie
  • de verwerking van up-, down- en sidestream transacties
  • buitenlandse deelnemingen
  • fusies en overnames, de administratieve verwerking
  • het geconsolideerde kasstroomoverzicht

Voor aanvang en na elke bijeenkomst ontvangt u enkele voorbereidingsopdrachten. Bent u accountant in business dan kunt u de voorbereidingsuren als zelfstudie-uren wegschrijven in uw PE-registratie.

Bestemd voor

Controllers, intern accountants en accountants in business werkzaam in het mkb.