Definitief berekenen

De Belastingdienst kent een toeslag toe op basis van de opgave van een burger. Dat is de voorlopige berekening. Deze moet worden omgezet in een definitieve berekening. Dit gebeurt achteraf op basis van inkomens en andere brongegevens, zoals de huuropgave van woningverhuurders en gegevens van kinderopvanginstellingen.

Gefaseerd

Vanwege het grote aantal burgers dat een definitieve berekening ontvangt, geeft Belastingdienst Toeslagen deze gefaseerd af. De eerste groep toeslaggerechtigden krijgt de berekening vanaf 29 juni digitaal toegestuurd. Zij ontvangen de papieren versie op 1 juli per post. De overige definitieve berekeningen volgen gefaseerd in de komende maanden. Einde van dit jaar verwacht de Belastingdienst 85 procent van de definitieve berekeningen te hebben verzonden. De overige 15 procent zal afhankelijk van het beschikbare inkomen en/of resultaten van toezichtacties in de loop van 2017 worden afgehandeld.